ДВ Індустріальний Комп'ютер Ltd.
 | Новини  | Продукти  | Підтримка  | Замовити | 
FanMagic8

FanMagic8® - це програмно-апаратний пристрій, що реалізує автоматичне широтньо-імпульсне управління швидкістью обертання вентиляторів в залежності від температури для двох незалежних каналів та двох профілей температурної залежності для цих двох каналів. FanMagic8 простий в застосуванні, не використовує ніякого спеціального програмного забеспечення і є ідеальним засобом для створення температурного управління в різних системах.

FanMagic8® реалізує дистанційний моніторинг та управління за допомогою наступних інтерфейсів:

  • Послідовний, логічний рівень 3В, це базовий інтерфейс для всього сімейства контроллерів FanMagic8
  • Послідовний, -12В..+12В RS232, тільки для варіанта "R" (FanMagic8-R)
  • USB, тільки для варіанта "U" (FanMagic8-U)
  • Ethernet BASE-10T, тільки для варіанта "E" (FanMagic8-E)

Обидва канали А та В для енергоеффективності застосовують управління широтно-імпульсною модуляцією. Кожен канал здатен управляти споживачем до 4А та дозволяє підключити до 4-х стандартних безколлекторних вентиляторів постійного струму на номінальну напругу 12В з третім проводом (тахогенератор) забезпечивши управління широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ/PWM) від 0% до 100%. 0% PWM в профілі канала дозволяє зупиняти вентилятори, наприклад допоки температура не досягне визначеної величини. А далі, можливо задати запуск вентиляторів з необхідними обертами в залежності від температури та регулювати нахил кривої цієї залежності. Профіль задається користувачем як крива швидкості обертання (0-100%) в залежності від температури.

FanMagic8 вимірює температуру для двох каналів А та В та управляє швидкістю обертання підключених вентиляторів для цих температур. Виміри температури поступають від винесенних датчиків - темісторів та перетворюються в дискретні (крок 5%) величини швидкості вентиляторів від 0% до 100% згідно попередньо складенному профілю.

FanMagic8 генерує PWM для управління швидкістю обертання вентиляторів. Цей низькочастотний сигнал (від 4 Гц до 100 Гц), шляхом імпульсного живлення зі змінним часом перерв в живленні приводить величину швидкості обертання вентилятора у відповідність до відношення часу включенного стану до загального часу циклу. Відношення часу включенного стану до загального часу цикла і є величина PWM від 0% до 100%. Імпульсне PWM живлення подається на вентилятори від драйверів каналу (А та В).

Робота контроллера по управлінню вентиляторами складається в постійному (3 рази в секунду) вимірюванні та аналізі температури повітряного потоку та частот обертання приєднанних вентиляторів, а також в формуванні напруги живлення вентиляторів, згідно попередньо складеної таблиці. Крок інтерваіов температури - 2ºC. Крок PWM - 5%. Величина PWM, яка ассоційована з інтервалом температур може бути змінена, що дозволяє формувати характеристику регулювання по потребі. Величина PWM задає живлення вентиляторів і в решті швидкість обертання (RPM).

Заміряні величини частот обертання вентиляторів порівнюються з табличними (для кожного вентилятора окремо). Нормально працюючі вентилятори мають мати частоти обертання не нижче табличних. В наведенному прикладі заміряна величина температури (32°C ) та величина PWM 60% визначають граничні величини частот обертання рівні 1400, 2200, 4000 та 4100 для 1-го, 2-го, 3-го та 4-го вентиляторів відповідно. У випадку, якщо хоча б один з вентиляторів буде мати частоту обертання нижче заданої, то FanMagic8 визнає це, як аварійну ситуацію, виробитиме звуковий та світовий сигнали (світлодіод опціонально) та задасть величину PWM 100%. Таким чином здійснюється рання діагностика стану роботи вентиляторів, коли здатність до обертання (та охолодження) вентилятора ще не втрачена, а сигналізація про незадовільну работу вже мається. В ситуації коли маємо надлишкову потужність подключених вентиляторів, рання діагностика дозволяє суттєво підвищити надійність работи всієї системи охолодження, а зниження обертів вентиляторів на низьких температурах – подовжити строк служби та знизити продукуємий шум самого ненадійного та самого шумного елемента сучасної електроніки – вентилятора.

Обидві таблиці для двох каналів знаходяться в енергонезалежній пам'яті та при необхідності мається декілька способов їх корректировки. Малюнок справа показує скріншот для FanMagic8-E та профіля канала А як заданний користувачем графік табличної залежності PWM від температури. Потрібно тільки пам'ятати, що величини PWM 5% та 10% не рекомендуються, так як більшість вентиляторів не забезпечує обертання для таких малих величин енергії живлення. Також, потрібно переконатися, що застосовується вентилятор з величиною обертів за хвилину від 1500 до 8000 при номинальній напрузі живлення 12В постійного струму.

Можно індивідуально налагоджувати FanMagic8 (таблиці) як на залежність PWM від температури формуя власну характеристику управління, так і на реакцію приєднаних вентиляторів в конкретних умовах застосування. Зменшенння швидкості обертання вентиляторів при зниженні температури зменшує акустичний шум, продовжує строк служби вентиляторів та зменшує споживання енергії. FanMagic8 здійснює ранню діагностику поломок вентиляторів та підвищує надійність роботи електронного обладнання за рахунок повного моніторинга системи охолодження та сигналізації її незадовільної роботи. Використання FanMagic8 в системі надлишкового охолодження дозволяє створити стійке до відмов обладнання довготривалої експлуатації.

клацніть на малюнку, щоб збільшити

FanMagic8-E може бути використаний як рішення для дистанційного перезавантаження в декілька клацаній мишою до 6-ти контролююмих пристроїв (серверів). Це означє, що FanMagic8-E не потребує фізичної присутності персонала для перезавантаження застиглого комп'ютера. Для цього FanMagic8-E має бути оснащен ключем, який управляється логічним рівнем та який натискає кнопку сброс шляхом замикання контактів на контролююмому пристрої (материнськая плата).

Нижче наведено плату OpticReset6, яка вміщує 6 інфрачервоних світлодіодів та яка може бути використана в кластерних шассі DC61 и DC62.

Плата OpticReset6 підключається до FanMagic8-E за домогою 10-ти жильного стрічкового кабеля. Таким чином, отримуємо 6 відкритих оптичних каналів з вузьконаправленними інфрачервоними випромінювачами. Потрібно тільки розмістити 6 фототранзисторів навпроти кожного з 6 світлодіодів та базований на FanMagic8-E + OpticReset6 пристрій дистанційного перезавантаження готов! Фототранзистор діє як управляємий ключ. Звісно, потрібно під'єднати фоторанзистор до кнопки сброс материнської плати дотримуючись правильної полярності. Також, можно використовувати свій власний ключ для побудови свого пристрою дистанційного перезавантаження. Самий простий ключ - MOSFET транзистор для логічних схем.

клацніть на малюнку, щоб збільшити
Вимірювання температури
2 канали вимірювання температури за допомогою винесених датчиків (термістори на кабелях довжиною 440мм)
Сповіщення
сигналізація зумером
сигналізація світлодіодом (опціонально)
Приєднувані вентилятори
- до 8 вентиляторів постійного струму з номінальною напругою 12В і 3-х піновим коннектором (3-й пін - сигнал тахометра). Номінальні частоти обертання вентиляторів 1500~8000 об/хв. Максимальне споживання на канал - 4А, але загальне споживання на пристрій не повинна перебільшувати 6А.
Робота в навколишньому середовищі
Межі робочих температур: -20~+50ºC
Межі температур, що вимірюються: -10~+80ºC (2 датчики)
Електроживлення
- 2-піновий клемнік.
+12В 0~6A (залежить від використовуємих вентиляторів)
Розміри
Висота не більше ніж 25мм
Ширина: 33мм
Довжина: 100мм
Вага нетто: не більше ніж 0.1кг
Базовий інтерфейс
- послідовний, логічний рівень 3В, 115200 біт/с, 8 бит, без контролю парності, 1 стоп-біт.
FanMagic8-R інтерфейс
- послідовний, рівень -12В..+12В RS232, 115200 біт/с, 8 бит, без контролю парності, 1 стоп-біт.
FanMagic8-U інтерфейс
- Базовий послідовний та USB (min-USB BF коннектор).
FanMagic8-E інтерфейс
- Базовий послідовний та 10BASE-T (RJ45 коннектор).
Контроллер FanMagic8-E в корпусі DC61
клацніть на малюнку, щоб збільшити
... Очікується ...
Контроллер FanMagic8-E в корпусі DC62
... Очікується ...

На головну  | Зв'язатися з нами  | Про нас |